Bliksemdetectoren

Als weerliefhebbers hebben wij een zekere belangstelling voor extreme verschijnselen. Onweer is daar één van.

Wat is er dan interessanter dan hun evolutie in real time te volgen ?


De uitrusting

MBOnline is uitgerust met real-time bliksemdetectoren. Deze detectoren maken deel uit van een gezamenlijk netwerk van bliksemdetectoren over de hele wereld.

Het systeem is in feite een netwerk voor de detectie van elektromagnetische ontladingen in de atmosfeer (bliksem) en is gebaseerd op de TOA-theorie (Time Of Arrival).

Het netwerk bestaat uit duizenden sensoren die over de hele wereld zijn geïnstalleerd en een centrale server die als computer fungeert.

Wanneer de sensor een magnetisch veldvariatie detecteert, zendt hij de gegevens in een zeer kort tijdsinterval (enkele milliseconden) naar de computer.

Het verzonden bericht bevat een monster van de elektromagnetische golf met een tijdstempel en de geografische positie van de meetlocatie.

Aangezien elektromagnetische golven met de snelheid van het licht reizen (300.000 km/s), moet de rekenserver eerst de ontvangen signalen sorteren en met elkaar in overeenstemming brengen.

Door vervolgens de aankomsttijden en posities van de sensoren te vergelijken, kunnen verschillende curven worden getekend. Het snijpunt van de krommen vertegenwoordigt de oorsprong van de elektromagnetische bron, d.w.z. de blikseminslag.

Naarmate het aantal sensoren toeneemt, zijn er meer gegevens beschikbaar om de curven uit te zetten en de oorsprong van het signaal nauwkeuriger te lokaliseren.


De installatie

Het systeem bestaat uit een binnen of buiten geïnstalleerde antenne en een microprocessor die de spanningsvariaties over de antenne analyseert.

Het is ook de microprocessor die, indien verbonden met een GPS-antenne, de signalen kan timen tot op de nanoseconde nauwkeurig.

De microprocessor zorgt ook voor de communicatie met de centrale computer.